TRANSPARENTNÉ (PRESKLENÉ) FASÁDY & EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ PRVKY
RP ISO – HERMETIC 60N

RP ISO – hermetic 60N

s integrovaným káblovým vedením pre fotovoltaické články

Systém RP ISO – hermetic 60N s integrovaným káblovým vedením zjednodušuje plánovanie aplikácie fotovotaických článkov vo fasáde objektu, zjednodušuje montáž a robí ju bezpečnejšou. Základ systému je vytvorený z oceľových okenných a fasádnych profilov. Do profilov fasádneho systému sa vložia solárne moduly a káblové vedenie. Oceľové profily systému súžia ako integrovaný priebežný káblový kanál na fasáde alebo na strešnej konštrukcii s vonkajšou šírkou profilu 60 mm a inštalačnou hĺbkou 160 mm.

Systém profilov je ideálnym technickým riešením pre svoju vysokú materiálovú stabilitu a pevnosť fotovoltaických systémových riešení integrovanými do budovy. Systémom RP ISO – hermetic 60N je možné realizovať napríklad moduly s rozmermi 2440 mm x 5100 mm.

 


Copyright 2014 meticon, a.s.