OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
Úvod

VIACÚČELOVÉ A PRIEMYSELNÉ OBJEKTY

Široká škála využitia ocele ako stavebného materiálu predurčuje jej všestranné použitie v stavebnom priemysle, hlavne pri výstavbe nosných skeletov priemyselných a viacúčelových objektov.
Jej variabilita umožňuje projektantom a architektom spĺňať aj tie najnáročnejšie a najodvážnejšie požiadavky zákazníkov z pohľadu dispozičného a architektonického riešenia.
Oceľové konštrukcie taktiež umožňujú prispôsobenie a variabilitu z pohľadu voľby opláštenia, ktoré dodáva objektom nezameniteľné kvalitatívne a vizuálne vlastnosti.
Dispozícia riešenia oceľových konštrukcií je individuálna a odráža požiadavky zákazníkov, no vo veľkej miere sa však v súčasnosti uplatňujú aj hromadne vyrábané a štandardizované konštrukcie s odstupňovaním výšok, rozpätím /šírkou/, dĺžkou a moduláciou v pozdĺžnom smere, čo má za následok efektívne využitie používaných materiálov a tým úsporu nákladov na celkovú realizáciu.

 

 

 

 

 

Copyright 2014 meticon, a.s.