OCEĽOVÉ VÄZNÍKY

OCEĽOVÉ VÄZNÍKY

Výhodou použitia oceľových strešných väzníkov je ich vysoká pevnosť, nízka hmotnosť, variabilita ako aj dizajn a architektúra. Oceľové strešné väzníky nachádzajú použitie pre svoje vynikajúce vlastnosti pri rekonštrukciách a novostavbách bytových domov, administratívnych a polyfunkčních objektov, parkovacích budov, priemyselných hál a rôznych iných objektov.

Väzníky sú hlavné strešné nosníky, ktoré prenášajú reakcie strešných väzníc alebo pri bezväznicových systémoch priamo zaťaženie strešným plášťom. Oceľové väzníky sú spravidla uložené priamo na stĺpoch resp. prievlakoch medzi stĺpami alebo priamo na nosných obvodových stenách objektov. Tvar väzníka a jeho typ sa volí v závislosti na usporiadaní, rozponu, sklonu strechy a požiadaviek klienta.

Základné typy väzníkov predstavujú väzníky priehradové a väzníky plnostenné (rámové).

Priehradové väzníky sú výrábané z valcovaných profilov L,U alebo profilov kruhového a štvorcového prierezu.

Plnostenné (rámové) väzníky sa vyrábajú z valcovaných profilov typu IPE, HEA,HEB a pod. alebo sú vyrábané zváraním z plechov na automatickom zváracom zariadení.

Typy väzníkov: 

 • priehradové
 • plnostenné /rámové/Využitie väzníkov:    

 • prestrešenie murovaných objektov a stavieb
 • prestrešenie objektov zhotovených zo železobetónových konštrukcií
 • rekonštrukcie oceľových objektov

Výhody: 

 • použitie širokej škály strešných krytín
 • prestrešenie aj veľkých rozponov
 • rýchla výroba a montáž
 • možnosť požiarnej ochrany
 • možnosti použitia veľkého rozsahu a typov povrchových úprav
 • adaptibilita a vhodnosť použitia aj vo vysokých snehových pásmach
 • variabilita a možnosť návrhu vzhľadu väzníkov

 


 

Copyright 2014 meticon, a.s.