DOPLNKOVÉ A POMOCNÉ OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
Pomocné oceľové konštrukcie pre upevnenie výplní otvorov

 

Využitie nachádzajú v existujúcich objektoch ako aj v objektoch novostavieb, kde nosnú konštrukciu stavby (skelet) , môže tvoriť oceľová alebo železobetónová konštrukcia.
Môžu byť vyrobené z valcovaných profilov otvoreného prierezu (U, UPE,UE) a uzavretého štvorhranného prierezu a iných profilových materiálov ako sú napríklad ekonomické profily valcované za studena v povrchovej úprave FeZn.
Návrh pomocných oceľových konštrukcií ( typ, veľkosť, rozmiestnenie profilov) závisí od statického výpočtu, požadovanej požiarnej odolnosti a pod.


 

 

Copyright 2014 meticon, a.s.