DOPLNKOVÉ A POMOCNÉ OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
Markízy a prístrešky

 

 

  • Plnia okrem estetického aj prvok funkčný hlavne z pohľadu tienenia a ochrany priestoru pred poveternostnými vplyvmi.
  • Môžu byť umiestnené ako nad výplňami otvorov (bránami, dverami), tak aj v stenách bez výplní otvorov, kde slúžia ako prístrešky pre vytvorenie zastrešeného priestoru napr. za účelom skladovania materiálu.
  • Ako materiál sa využívajú ako valcované profily otvoreného prierezu (U, UPE, IPE a pod.) tak aj uzatvoreného kruhového a štvorhranného prierezu a iných profilových materiálov.
  • Ako strešná krytina sa používajú polykarbonátové platne rôznych hrúbok a trapézový plech.
  • Spôsob ukotvenia k objektu sa volí v závislosti na type pôvodného objektu a môže byť priamy do konštrukcie resp. steny objektu alebo samonosný so samostatnými stĺpami.

 

 

Copyright 2014 meticon, a.s.