DOPLNKOVÉ A POMOCNÉ OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
Konštrukcie pre upevnenie technológií

 

Využitie nachádzajú v existujúcich objektoch ako aj v objektoch novostavieb.

Pri návrhu vychádzame z rozmeru zariadenia, jeho hmotnosti, umiestnenia a možného spôsobu uchytenia k pôvodnej konštrukcii objektu. Všetky tieto parametre určujú a vplývajú na rozmery a vzhľad pomocnej konštrukcie.

 

 

Copyright 2014 meticon, a.s.