DOPLNKOVÉ A POMOCNÉ OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
Vstavané a technologické plošiny

 

 

Z pohľadu efektívneho využitia priestoru objektu sa pre účely vytvorenia skladových, kancelárskych a obslužných priestorov využívajú rôzne typy vstavaných plošín.

Technologické plošiny (konštrukcie) sú nevyhnutnou súčasťou dodávok k technologickým celkom s využitím v rôznych odvetviach priemyslu (chemický, hutnícky, strojárenský, potravinársky atď.)

Vstavané a technologické plošiny navrhneme podľa požadovaných parametrov (rozmer, požadované zaťaženie, účel, umiestnenie a pod.) v rámci nového projektovaného objektu, alebo do existujúcej prevádzky, vrátane doplnkových konštrukcií ( prístupového schodiska, zábradlia a pod.).

Vodorovné prvky a stĺpy vstavaných a technologických plošín sú navrhované a tvorené oceľovými valcovanými profilmi typu IPE, HEA, HEB ako aj s iných profilových materiálov. Ako nášľapná vrstva sa používajú oceľové podlahové rošty
( pororošty ) v prevedení FeZn a trapézový plech (slúži aj ako skryté debnenie) v prevedení FeZn v kombinácii s betónovou zálievkou.

 

 

 

Copyright 2014 meticon, a.s.