SLUŽBY

Poradenská činnosť a návrh optimálneho riešenia v predprojektovej fáze

optimálny a kvalitný návrh riešenia objektu ešte vo fáze pred prípravou samotného projektu je prvým predpokladom, že finančné prostriedky zákazníkov a investorov budú vynaložené efektívne a súlade s ich predstavami o vzhľade, funkčnosti a technickými parametrami objektu.

Naša spoločnosť disponuje personálom, ktorý dokáže ešte v tejto fáze ponúknuť poradenstvo a konzultácie  týkajúce sa optimálneho dispozičného riešenia objektu, voľbe typu materiálov a vhodnej koncepcie objektu v súlade s požadovanými parametrami.

 

Vypracovanie projektu statiky oceľových konštrukcií a výrobnej dokumentácie

Predpokladom úspešnej realizácie diela – dodávky oceľovej konštrukcie je kvalitná dokumentácia s požadovanými parametrami, ktorá je vypracovaná podľa platných štandardov a noriem.
Naša spoločnosť okrem výroby a montáže oceľových konštrukcií zabezpečuje aj komplexné služby v oblasti poradenstva a projektovania oceľových konštrukcií.

Naše projekčné oddelenie pozostáva zo skúsených projektantov a konštruktérov oceľových konštrukcií a je vybavené najmodernejšou výpočtovou technikou.
Obidva tieto faktory sú zárukou najoptimálnejšieho návrhu riešenia oceľových konštrukcií.

Pri návrhu, projektovaní a optimalizovaní oceľových konštrukcií naša spoločnosť využíva vysokoprogresívny software Tekla Structures, ktorý umožňuje tvoriť všetky typy aj náročných stavebných a technologických konštrukcií.

Tekla Structures ako výstup využíva 3D model, ktorý obsahuje kompletné geometrické a konštrukčné dáta ohľadne projektu.

Ako ďalším výstupom softwaru je výrobná dokumentácia, výpisy jednotlivých prvkov a materiálu nevyhnutné pre potreby výroby.

MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Montáž oceľových konštrukcií je jedným z dôležitých aspektov celkovej realizácie diela a jej poslednou, no dôležitou etapou, čo kladie vysoké nároky na jej kvalitné a efektívne zvládnutie.

Montáž oceľových konštrukcií je prevádzaná za pomoci techniky, zdvíhacích zariadení a mechanizmov, ktorých technické parametre sa volia podľa charakteru, umiestnenia, veľkosti a váhy jednotlivých prvkov konštrukcie.

Výhodou montáže oceľových konštrukcií je, že môže byť realizovaná aj pri mínusových teplotách.
Nevyhnutnosťou k zvládnutiu aj tých najnáročnejších montáží sú okrem skúsených montážnych pracovníkov a vhodných technických zariadení aj potrebné oprávnenia a osvedčenia oprávňujúce k montáži /viazačské preukazy, povinné školenia pre práce vo výškach, zváračské preukazy a pod./.


Copyright 2014 meticon, a.s.